• facebook

Avgifter 2019

Medlemsavgift (M): 250 kr
Familjemedlem (F): 100 kr
Stödmedlem (S): 100 kr
Licensavgift (L): 75 kr per licens/hund
Medlemsavgifter och licensavgifter överförs till klubbens bankkonto på Handelsbanken, Skövde.

Mottagare: Whippet Race Halmstad (David Lindblom)
Clearingnummer: 6667
Kontonummer: 727829718

Skriv ditt för- och efternamn som meddelande på inbetalningen.