• facebook

Styrelsen 2019

Ordförande: Jonas Leihed
Sekreterare: Claes Trulsson (trulsson@surfia.nu)
Kassör: Anna Trulsson
Ledamot: Mikael Axelsson
Suppleant: Tobias Axelsson
Tävlingsanmälare: Emeli Cornelius
Representant till HS: Jonas Leihed
Suppleant till HS: Claes Trulsson
Revisor: Johan Agerblom
Webbansvarig: Jinny Balogh (jinnybalogh@gmail.com)
Informationsansvarig: Torsten Axelsson och Inga-Lill Axelsson (kennelaxrace@gmail.com)